TRIGON® L Plus

TRIGON® L PLUS  60 70 100 120 140 170 200
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C kWkW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3 
Minimální tepelný výkon při 80/60 °C kWkW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1 
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C kWkW 62,5 71,9 98,8 121,9 142,1 170,4 196,9 
Minimální tepelný výkon při 50/30 °C kWkW 16,1 16,1 19,8 16,1 15,9 16,0 19,7 
Jmenovitý tepelný příkon při plném zatížení kWkW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5 
Minimální tepelný příkon při min. zatížení kWkW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45 
Účinnost při 80/60 °C v plném zatížení %98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7 
Účinnost při 50/30 °C v plném zatížení %108,3 108,15 107,3 108,5 107,1 107,6 107 
Účinnost při 40/30 °C v plném zatížení %108,5 108,35 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3 
Roční účinnost (NNG 40/30 °C)%110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7 
Třída NOx –– 
NOx level (EN 15502) GCV mg/kWh mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6 
Úroveň NOx (EN 15502) GCV mg / kWh°C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71 
Max. přípustný odpor kouřovodu PaPa 161 155 170 125 164 136 185 
Tlak vody max./min. barbar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 
Maximální nastavená teplota °C°C 90 90 90 90 90 90 90 
Maximální dostupná dopravní výška pro systém (ΔT 20K) kPakPa 29,6 14,8 – 26,2 6,5 8,0 – 
Maximální dostupná dopravní výška pro systém (ΔT 25K) kPakPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7 
Průtok vody při ΔT=20K m3/hm3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8 
Jmenovitý průtok vody při ΔT=25K m3/hm3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2 
Elektrické připojení 230 230 230 230 230 230 230 
Maximální spotřeba elektronicky řízeného čerpadla75 75 87 150 150 174 174 
Příkon kotle max ErP (včetně čerpadla)126 137 120 314 418 464 450 
Obsah vody 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8 
Hladina akustického tlaku dB (A)dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4 
Hladina akustického výkonu dB (A)dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4 
Rozměry – výška x šířka mmmm 1100×5301100×690
Rozměry – hloubka mmmm 530  675 595675
Hmotnost (prázdná) kgkg 73 73 80 127 127 132 140 
Třída energetické účinnosti– – – – –